بیمارستان اسباب بازی، درمان از طریق بازی، درمان با اسباب بازی، مرکز تخصصی بازی درمانی

مرکز تخصصی بازی درمانی تحت نظارت متخصصان و دکترای روانشناسی

کودک، نوجوان، خانواده، بزرگسال و سالمندان

وقتی نام بیمارستان به میان می آید، خیلی از کودکان می ترسند. حتی بسیاری افراد بزرگسال هستند که فوبیای بیمارستان دارند. حال ممکن است از آمپول، دارو، سرم و یا حتی از محیط بیمارستان ترس داشته باشند.

بیمارستان اسباب بازی فقط مربوط به کودکان و نوجوانان نیست. زیرا در آن تمامی درمانهای غیر دارویی به صورت تخصصی و برای تمام گروه های سنی اعم از کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال، سالمند و خانواده ارائه می گردد.

این ساختار و نحوه دکوراسیون بیمارستانهای اسباب بازی ما، بسیار متفاوت و جذاب است.

در این مجموعه ها: اوتیسم، بیش فعال، اختلالات ویژه یادگیری، سندرم داون، فلج مغزی، اختلالات خلقی، اختلالات رفتاری، اختلالات خواب، پرخاشگری، تکانشی، اضطرابی، فوبیا، اجتماعی و غیره از طریق متخصصان با مداخلات بازی درمانی-شناختی بسیار مفید خواهد بود و با توجه به بیش از 20 سال سابقه درخشان همکاران و روانشناسان خود این نکته را در دفتر افتخارات خود داریم.