داروخانه اسباب بازی، اسباب بازی های جدی، اسباب بازی های آموزشی، اسباب بازی های درمانی

داروخانه اسباب بازی کلمه ایست جدید و متفاوت برای اینکه میتواند مفهوم بازی های: کاربردی، جدی، آموزشی و درمانی را به تفکیک برای شما مخاطب عزیز بازگو کند.

داروخانه مکانی است که دارو های را تحت نظر یک دکتر داروساز ارائه میدهد و طبق استاندارد های سازمان بهداشت جهانی هیچ داروخانه ای بدون تجویز پزشک به بیماران دارو نمی دهد.

داروخانه اسباب بازی نیز تحت نظارت دکترین روانشاسی کودک و نوجوان و خانواده و نیز کارشناسان ارشد روانشناسی، اسباب بازی های درمانی – شناختی را ارائه می نماید. زیرا بازی های درمانی همچون دارو ها تاثیر مستقیم روی مغز انسان می گذارد.

در نتیجه داروخانه های اسباب بازی مهر هرگز بدون تجویز و یا بدون سنجش متخصص به شما بازی نمی دهند. زیرا ما یک مرکز تجاری برای فروش اسباب بازی نیستیم.

داروخانه های اسباب بازی در فضای حقیقی و فضای مجازی آنلاین از طریق درمانگران خود به تمامی گروه های سنی اعم از کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال و سالمند بر اساس نیاز شما و با وجود چک لیست های مشخص مداخلاتی بازی های درمانی ارائه می دهند.

در کنار شما هستیم

 

منشور مهر اخوان