منشور مهر اخوان

داروخانه و بیمارستان اسباب بازی 

اولین بار در جهان

با هدف ترویج درمانهای غیردارویی

دکتر روانشناس کودک و نوجوان، سایناز مودت

همکاران

منشور مهر

 

سازمانهای مردم نهاد، احمد اخوان عطار

سازمانهای مردم

نهاد مهر

 

گروه های تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان و بزرگسال

گروه های تخصصی

ما را ببینید

 

گروه نرم افزاری بازی های درمانی، دکتر سایناز مودت و احمد اخوان عطار

نرم افزارهای

منشور مهر

 

منشور مهر اخوان

بیمه خدمات روانشناسی

و درمانهای غیر دارویی

اولین و تنها سازمان ارائه دهنده خدمات 

سلامت روان و درمان های غیرداروئی در کشور:

بیمه چیست؟

بیمه کلمه ای است فارسی از ریشه بیم به معنی ترس و گریز،

معادل انگلیسی آن insurance و معادل فرانسوی آن assurance است.

منشور مهر اخوان
دوره های آموزشی تخصصی روانشناسی، دکتر روانشناس کودک، دکتر سایناز مودت، دکتر احمد اخوان

کدپستی

1648786813

از ساعت 9 صبح الی 9 شب

470 32 770 -021

472 65 772 -021

منشور مهر اخوانمنشور مهر اخوان
مناظر ایران، عکاسی احمد اخوان